بستنخانهتوانمندی هادوره های آموزشیمحصولاتخدماتپرسش های متداولتماس با ماپنل کاربریورودثبت نامفراموشی کلمه عبور

پرسش های متداول

آیا شرکت استخدام دارد؟
مدل کاری شرکت به صورت سنتی و استخدامی نیست. اغلب کارکنان شرکت خود برای خود ایجاد کار و ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد می کنند و در این مسیر از حمایت کامل مشاوره ای، مالی، حقوقی، امکاناتی و غیره از سوی شرکت برخوردار می شوند. هر فردی که متقاضی استفاده از امکانات شرکت برای ایجاد یک کسب و کار جدید و یا گرفتن پروژه از صنعت یا محقق کردن هر ایده کاری دیگری در چارچوب ضوابط شرکت باشد، امکان آن وجود دارد و اساسا مدل کاری شرکت به این صورت است.