بستنخانهتوانمندی هادوره های آموزشیمحصولاتخدماتپرسش های متداولتماس با ماپنل کاربریورودثبت نامفراموشی کلمه عبور

محصولات

برخی از محصولاتی که تاکنون توسط شرکت آرمان سامان سپهر توسعه داده‌شده است، عبارتند از:

نرم‌افزار شبیه‌سازی پرواز اجسام پرنده متقارن محوری (AXSIM)

نرم‌افزار شبیه‌سازی پرواز هواپیما (ASIM)

سیستم کنترلی PIL مبتنی بر SIMULINK

نرم‌افزار شبيه‌سازی شش‌درجه‌آزادی وسایل زیرسطحی متقارن‌محوری (TORSIM)

فرستنده باند X

گیرنده باند X

فرستنده گیرنده باند S